GlotPress

Translation of Customizer: bg

1 2 3 27
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Upload your own image Качване на собствено изображение Details

Upload your own image

Качване на собствено изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-01-08 10:30:35 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose image from gallery Избор на изображение от галерията Details

Choose image from gallery

Избор на изображение от галерията

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-01-08 10:30:35 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The selected printing method does not support one or more design elements (image, text, color, ...) that you already added to the product. By proceeding you some elements may be modified or removed. Wish to continue? Избраният метод на отпечатване не поддържа един или повече елементи на дизайна (изображение, текст, цвят,...), които вече сте добавили към продукта. Като продължите, някои елементи могат да бъдат модифицирани или премахнати. Искате ли да продължите? Details

The selected printing method does not support one or more design elements (image, text, color, ...) that you already added to the product. By proceeding you some elements may be modified or removed. Wish to continue?

Избраният метод на отпечатване не поддържа един или повече елементи на дизайна (изображение, текст, цвят,...), които вече сте добавили към продукта. Като продължите, някои елементи могат да бъдат модифицирани или премахнати. Искате ли да продължите?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-12-01 15:41:47 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click a color to change it Щракнете върху цвят, за да го промените Details

Click a color to change it

Щракнете върху цвят, за да го промените

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-28 15:28:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uppercase Главни Details

Uppercase

Главни

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:22 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The text will be forced to uppercase. Текстът ще бъде изложен на главни букви. Details

The text will be forced to uppercase.

Текстът ще бъде изложен на главни букви.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get a quote Получете оферта Details

Get a quote

Получете оферта

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
AI Ai Details

AI

Ai

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
or Или Details

or

Или

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SHOW THE PRODUCT IN AR ПОКАЗВАНЕ НА ПРОДУКТА В AR Details

SHOW THE PRODUCT IN AR

ПОКАЗВАНЕ НА ПРОДУКТА В AR

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SVG format with over 100 colors, gradients or raster are not supported. Upload/select a SVG file with less than 100 colors. Не се поддържат SVG формат с над 100 цвята, градиенти или растерни. Качване/избиране на SVG файл с по-малко от 100 цвята. Details

SVG format with over 100 colors, gradients or raster are not supported. Upload/select a SVG file with less than 100 colors.

Не се поддържат SVG формат с над 100 цвята, градиенти или растерни. Качване/избиране на SVG файл с по-малко от 100 цвята.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image contains more than 100 colors, rasters or gradients. Изображението съдържа повече от 100 цвята, растерни или градиенти. Details

Image contains more than 100 colors, rasters or gradients.

Изображението съдържа повече от 100 цвята, растерни или градиенти.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image not supported Изображението не се поддържа Details

Image not supported

Изображението не се поддържа

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can not submit your request for quotation,<br/>please try again or contact us. Не може да подадете искане за оферта,<br/>моля, опитайте отново или се свържете с нас. Details

Can not submit your request for quotation,<br/>please try again or contact us.

Не може да подадете искане за оферта,<br/>моля, опитайте отново или се свържете с нас.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us. Не можете да добавите вашия персонализиран продукт в количката,<br/>моля, опитайте отново или се свържете с нас. Details

Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us.

Не можете да добавите вашия персонализиран продукт в количката,<br/>моля, опитайте отново или се свържете с нас.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-09-24 14:07:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 27
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as